Ulcerasjon - Sår
Underbitt - Mesialbitt, underkjeven lengre frem en overkjeven i forhold til et normalbitt