Okklusalt - På tyggeflaten
Okklusalflate - Tyggeflaten på jekslene
Okklusjon - Hvordan tennene passer sammen når man biter sammen
Odontofobi - Tannlegeskrekk
Odontologi - Læren om tennene, munnhulen og tilhørende vev og deres sykdommer
Oral - Er et ord som har med munnen å gjøre, f.eks oral røntgen (munnrøntgen)
Ortodonti - Tannregulering
Ortopantomogram - (OPG) Røntgen der røntgenbildet sitter utenfor munnen og bildet tas med et spesielt apparat. Røntgenbildet viser begge kjevene og samtlige tenner og røtter
Os - Benvev
Ostitt - Betennelse i benvevet