Natriumfluorid - NaF fluorsammensetning som forekommer i bl.a Fluortabletter
Natriumklorid - NaCl, kokesalt, anvendes i fysiologisk saltvann ved rengjøring
Nekrose - Dødt vev
Neuralgi - Nervesmerte
Nikotinstomatitt - Forandringer i ganen forårsaket av nikotin og røyking