Immediatprotese - Protese som lages direkte etter ekstraksjon av tenner og som brukes til tannkjøttet er grodd
Implantat - Erstatning av vev som mangler, f.eks for tannrøtter, kan være laget både av kunstig og naturlig materiale f.eks. titan

Incisal - Skjærekanten på de av tennene som ikke har tyggeflate (fortennene)
Incisjon - Skår eller snitt som lages ved en operasjon
Incisiv - Fortann
Infeksjon - En tilstand som forårsakes av en mikroorganisme, f.eks virus, bakterier eller sopp
Innervasjon - Nervetilførsel, i vev hvor det fra før finnes nerver
Interdentalt - Mellom tennene
Interdentaltannbørste - Liten «flaskebørste» for rengjøring mellom tennene
Interferens - Kontakt mellom tennene som forstyrrer sambittet (Suprakontakter)
Intraoral - I munnhulen
Intraoralt røntgenbilde - Røntgen som tas når filmen er plassert inne i munnhulen
Intrudert - Inntrykket, f.eks kan en tann trykkes inn i kjeven ved en skade
IRM - Et midlertidig fyllingsmateriale. Virker beroligende for tannen