Gingiva - Tannkjøtt
Gingivitt - Betennelse i tannkjøttet. Denne betennelsen er reversibel
Glasionomer - Et hvitt fyllingsmateriale basert på glassteinspartikler
Glossitt - Betennelse i tungen
Granula - Korn eller partikkel
Granulasjonsvev - Et vev rikt på blodårer – dannes f.eks når sår gror
Gull - (Au) Anvendes av tannteknikere for å fremstille kroner og tannfyllinger
Guttaperka - Et naturlig gummimateriale som brukes til å rotfylle tenner