Dekalsinasjon - Begynnelsen til et hull. Behandles vanligvis ikke fordi det bare er i den ytterste delen av emaljen
Dekubitus - "Gnagsår" forårsaket av en tannprotese som ikke sitter bra
Delprotese - Protese (gebiss) som erstatter noen manglede tenner i over- og/eller underkjeven
Demineralisering - Mineralsalter som forsvinner ut av tennenes hardvev ved kariesangrep
Dental - Fra ordet dent (tann), ord som hører til tennene
Dental fluorose - Forstyrrelse i tannkronens utvikling grunnet for høy fluortilførsel. Stilles som diagnose. Kan opptre nesten usynlig,- eller til større groper og flekker i/på tennene
Dentin - Det harde vevet som finnes innenfor emaljen
Depurasjon - Fjerning av tannstein med hånd- eller elektriske instumenter. Foregår gjerne under tannkjøttet
Diastema - Mellomrom mellom tennene
Distalbitt - Overkjeven er lengre frem enn underkjeven i forhold til et normalbitt. Også kalt «overbitt».
Distalt - Retning ”bakover i munnen”. Distalt på en tann er den flaten som er i retning bakover