Abrasjon - Slitasje av tennene, ofte etter hard tannbørsting
Abscess - Ansamling av puss/verk
Absorbering - Ta opp, suge opp
Adhesjon - Feste til, tilknytte
Afte - Kalles ofte munnsår. Gulhvite, vonde sår på/i munnslimhinnen
Agenesi - Manglende. Brukes om tenner som ikke er tilstedet i kjeven
Aktivator - Avtagbar tann for å endre relasjonen mellom kjevene
Alveol - Hulrommet i kjevebenet der tennenes røtter sitter
Alveolarprosess - Den delen av kjevebenet der tennene sitter
Amalgam - En legering av bl.a sølv og tinn som ble blandet med kvikksølv. Et materiale som ble mye brukt til fyllinger. Ikke lov å benytte lengre
Analgetika - Smertestillende
Anamnese - Tilstandsbeskrivelse som pasienten selv gir. Kan inneholde sykdomshistorie, informasjon om kosthold m.m
Anestesi - Bedøvelse som gis der inngrepet skal skje
Anterior - Fremre
Antibiotika - Legemiddel som gis ved en infeksjon forårsaket av bakterier
Apex - Spiss, f.eks lengst ned på tannrøttene
Apikalt - Brukes om rotspissens område
Approximalt - Mellomrommet mellom tennene og tannflatene der
Atrofi - Forminsket vevstørrelse